تماس با ما

شهرک صنعتی تیران اصفهان
خیابان 8,پلاک 164
شرکت نگین سازه تیران

03142366227-9
03142366227-9
09133326357

info@neginsoleh.ir
WWW.NEGINSOLEH.IR